Science for Technology
sft

තාක්ෂණ‍වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රධානම විෂය ලෙස හඳුන්වා දී තිබෙන අතර මෙම විෂය අනිවාර්යෙන් හැදෑරිය යුතුය. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂයන්ට ගැලපෙන සේ විද්‍යාව ගණිතය හා තොරතුරු තාක්ෂණය යන ක්‍රෂේත්‍රවල විෂය සංකලනයක් වේ.

Engineering Technology
sft

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය යටතට සිවිල් ඉංජිනේරු, යාන්ත්‍රික ඉංජි‍නේරු, විදුලි ඉංජිනේරු යන විෂයන් අයත් වෙනවා. ඒ අනුව ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, මූලික මෝටර් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, මූලික විදුලි තාක්ෂණය සහ නිවාස වයරින් කිරීම, මූලික ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණවේදය, මූලික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය.....

Bio-Systems Technology
sft

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය විෂය යටතේ කෘෂිකර්මය, පශු තාක්ෂණය, ආහාර තාක්ෂණය,පසු අස්වනු තාක්ෂණය යන ආදී සංචරක වේ. ජෛව පද්ධිති තාක්ෂණය හැඳින්වීම, ජල විද්‍යාව හා කාලගුණ විද්‍යාව, පාංශු ජල සම්බන්ධතා, ආහාර ආරක්ෂණය හා රෙගුලාසි, පසු අස්වනු තාක්ෂණය.....

A/L Technology Stream

ජීවිතය ජය ගන්න උසස් පෙළට තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව හදාරමු

දරුවන්ගේ නිපුණතා සංවර්ධනය වන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ගොඩනැගීම තුළින් රටේ ආර්ථිකය බලගැන්වීමට අත්වැලක් වන අතර විශ්වයට ගැළපෙන මානව සම්පතක් බිහි කිරීමේ අපේක්ෂාවන් ඉටු වන්නේය. ඒ සඳහා මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් විය යුතුය. ඒ අනුව නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ ගොඩනැගෙන ආකාරයෙන් අධ්‍යාපනයේ නව හැරවුමක් ඇති කරමින් උසස් ‍පෙළ සඳහා නව තාක්ෂණ‍වේදී විෂය ධාරාව මේ වන විටත් දිවයිනේ සෑම පාසලක්ම ආවරණය වන පරිදි පාසල් 244ක ආරම්භ කර අවසන්ය.‍ උසස් පෙළ තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හැදෑරීම සඳහා විෂයන් 3ක් තොරා ගත යුතුය.

  1. තාක්ෂණ‍වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රධාන විෂයක් ලෙස අනිවාර්යෙන් හැදෑරිය යුතුය.
  2. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හෝ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය යන විෂයන් අතුරින් එකක් තෝරා ගත යුතුය.
  3. තෙවන විෂය වශයෙන් විෂයන් 10ක් ඇතුළත් වන අතර ඉන් එක් විෂයක් තෝරා ගත යුතුය. ආර්ථික විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, චිත්‍ර කලා, කෘෂි විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය යන විෂයන් වේ.

උසස් ‍පෙළ සඳහා ‍තාක්ෂණ‍වේදි ධාරාව ආරම්භ කිරීමට හේතුව කුමක් ද?

මෙම තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හඳුන්වාදීමට හේතු කිහිපයක් මුල් වී තිබෙන අතර ප්‍රධාන වන්නේ තිබෙන රැකියා සඳහා සුදුසු මානව සම්පතක් බිහිකිරීමයි. මේ වන විට උසස් පෙළට විද්‍යා, ගණිත විෂය ධාරාව සඳහා එක්වන පිරිස 21%ක්,වාණිජ27%ක් කලා 52%ක් වේ.මේ අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා කලා විෂය ධාරාව හදාරණ සිසුන්ට සුදුසු රැකියා නොමැති වීම හේතුවෙන් රැකියා විරහිත පිරිස වැඩි වේ.මෙම ප්‍රතිශතයන් වෙනස් කරමින් රැකියාවට සුදුසු වෘත්තිකයන් බිහි කිරීම අරමුණ කර ගෙන 2016 වන විට උසස් පෙළ සඳහා විද්‍යා ගණිත තාක්ෂණ විෂය ධාරාව 40% දක්වා හා වාණිජ විෂය ධාරව 35% දක්වා ඉහළ නැංවීම හා කලා විෂය ධාරාව හදාරණ පිරිස 25% දක්වා අඩු කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.මීට සමගාමීව පරිගණක සාක්ෂරතාව විෂය 75% දක්වා ඉහළ මට්ටමට ගෙන ඒම ද සිදු වේ.මීට අමතරව ගණිත විද්‍යා විෂයන් සඳහා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී සම්මාන නොමැති වීම නිසා වැඩි පිරිසක් කලා විෂය ධාරාව තෝරා ගැනීමට යොමු වේ.මෙම තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හැදෑරීම සඳහා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී විද්‍යා ගණිත විෂයන් සමත් වීම හා අනෙකුත් විෂයන් සඳහා සම්මාන 3ක් ප්‍රමාණවත් වීම තුළින් කලා විෂය ධාරාව සඳහා යොමු වන පිරිස අඩු කර ගැනීමට හැකි වේ.

වරප්‍රසාද නොලද පන්තියට අධ්‍යාපනය ගොඩනගා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙමින් සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතා නොයෙක් බාධක මැද අධ්‍යාපනය දුප්පතුන්ගේ නිත්‍ය උරුමයක් බවට පත් කරලීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු පනතක් සම්මත කරගනිමින් නිදහස් අධ්‍යාපනය හිමිකර දුන්නා. එහිදී මධ්‍ය විද්‍යාල 54ක් ඉදි කළ අතර ඒ පාසල් තුළ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා පිටියක්, නැටුම් ගැයුම් සංගීත යනාදී රංගන කුසලතා කාමරයක්, වඩු වැඩ කාමරයක්, ලෝහ වැඩ කාමරයක්, ඉලෙක්ට්‍රොනික්, විදුලිය පිළිබඳ අධ්‍යයන සඳහා වෙනම ස්ථාන එම පාසල්වල ස්ථාපිත කළා. එහිදී විද්‍යා, ගණිත, වාණිජ යන කුමන විෂයක් හැදෑරුවත් මෙම අත්කම් වැඩ ද ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒ අනුව පාසලෙන් පිටව යන දරුවන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා අනුව කුමන හෝ අංශයකින් තම නිපුණතා වර්ධනය කරගත්තා. නමුත් 1977 දී එක් වූ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් සමඟ දේශීයත්වය ගිලිහී ගිය අතර අධ්‍යාපන ක්‍රමය ද වෙනස් වුණා.

අතීතයේ එසේ වුවත් වර්තමානයේ තිබෙන රැකියාවන් සඳහා පිරිස් ගොඩගැනීම සඳහා තාක්ෂණයත් සමඟ අධ්‍යාපනය ගමන කළ යුතු බව මේ වන විට සමාජ පරිසරය තුළ දක්නට ලැබෙනවා. නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ ඉදිරියට යමින් අධ්‍යාපනයේ නව හැවුරම් ලක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීම මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මේ අරමුණයි. එය යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීම සඳහා පාසල තුළ භෞතික හා මානව සම්පත් ද සංවර්ධනය කළ යුතු අතර එහිදී රටට විශ්වයට ගැළපෙන ක්‍රමවේදයට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අවතීර්ණ වී සිටිනවා.

දිවයිනම ආවරණය පරිදි ප්‍රතිනිර්මාණය වන ද්විතීක පාසල් 1000ක් හා ඊට සමගාමීව සංවර්ධනය වන ළමා මිතුරු ප්‍රථමික පාසල් 5000ක වැඩසටහන් පෙන්වා දිය හැකියි. ද්විතීයක පාසල් දහසක් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළ යටතේ මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාර ඉදි වන අතර කෝටි 10ක පමණ භෞතික සම්පත් පාසල් සඳහා ලබා දී තිබෙනවා. මෙම වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනි දා වන විට මෙම මහින්දෝදය තාක්ෂණ විද්‍යාගාර ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා.

මෙම විෂය ධාරාව ආරම්භ කරන්නේ කුමන පාසල්වල ද?

විශ්වයට සම්පතක් වන පිරිසක් ගොඩනැගීම අරමුණු කර ගනිමින් මෙම වසරේ ආරම්භ වන උසස් පෙළ පන්ති සඳහා තාක්ෂණ විෂය ධාරාව එක් වන අතර එහිදී සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාසයක්ම ආවරණය වන පරිදි එක් මහින්දෝදය තාක්ෂණ විද්‍යාගාරයක් සහිත පාසල් තෝරා ගැනීමට සැලසුම් කර ති‍බෙනවා. ඒ අනුව ද්විතීයක පාසල් දහසෙන් 244කට මෙම නව තාක්ෂණික විෂය ධාරව එක් වන අතර තාක්ෂණික විෂය ධාරව සඳහා සම්පත් උපයා ගත හැකි ග්‍රාමීය පාසල් සඳහා ද මෙම විෂය ධාරාව එක් කළ හැකියි. තාක්ෂණික විෂය ධාරාව ආරම්භ කිරීම සඳහා තෝරා ගත් පාසල් 1AB සුපර් (1ABS) පාසල් බවට පත් ‍වෙනවා.

මෙම විෂය ධාරාව සමතුන් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වන්නේ කෙසේද?

මෙහිදී මෙම විෂය ධාරව හදාරා විශ්වවිද්‍යාල සුදුසුකම් ලබන සිසුන් සඳහා 2016 වන විට විශ්වවිද්‍යාල තුළ විද්‍යා හා තාක්ෂණ පීඨයක් නිර්මාණය වනවා. Bachelor of Technology (B.Tech) ලෙස නව උපාධියක් පිරිනැමෙනවා.

මෙම විෂය ධාරාව හැදෑරීමේ ප්‍රයෝජන කෙසේද?

මෙම සිසුන් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල තුළ පාඨමාලා 40ක් පමණ බිහි වන අතර වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ (UNIVOTEC) පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. එසේම යෞවන කටයුතු හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය යටතේ තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන 25ක් පිහිටුවීම තුළින් ජර්මන් ටෙක් පාඨමාලා හැදෑරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙම තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හදාරන සිසුන්ට NVQ 3 සමත් වීමේ සහතියක් ද පාසලෙන් අස්වන විට ලැබෙන අතර ඉන් NVQ උපාධි පාඨමාලාව දක්වා ගමන් කිරීමට හැකි වෙනවා. ජර්මන් ටෙක් සහතිකය සඳහා විශාල රැකියා ඉල්ලුමක් තිබෙන අතර තාක්ෂණික අංශයෙන් ස්වයං රැකියා අවස්ථාද නිර්මාණය වෙනවා. උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල පාඨමාලා සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කිරීමේදී මෙම විෂය ධාරාව හදාරණ සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට ද ප්‍රමුඛත්වයක් ලැබෙනවා. මෙම වසරේ උසස් පෙළ සඳහා මෙම තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හඳුන්වා දුන්න ද මෙම විෂය ධාරාව හැදෑරූ උපාධිධාරියා බිහිවන්නේ 2020දීයි. කෙසේ වෙතත් මෙම විෂය ධාරාව කඩිනමින් පාසල් තුළ ආරම්භ කිරී‍මේ අවශ්‍යතාව රැකියා වෙළෙඳපොළට එක්වීමට සිටින අපගේ දුවාදරුවන්ට අස්වැසිල්ලක් වන බව ඉඳුරාම සඳහන් කළ හැකියි.මෙම විෂය ධාරව හැදෑරීමෙන් 2016 වන විට විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වන සිසුන්ට අමතරව තවත් සිසුන් 10000කට පමණ රැකියා අවස්ථා සහිත පාඨමාලා සඳහා එක්වීමට හැකියි.

මෙම විෂය ධාරාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතන මොනවාද?

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාව ඒකාබද්ධව මෙම විෂය ධාරාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා.